ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္အသက္အရြယ္က အေကာင္းဆံုးလဲ?

0
482
ကိုယ္၀န္ေဆာင္
- Advertisement -

မိသားစုတစ္စု စတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္လာတဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုက ျငင္းခုန္ေနၾကေပမယ့္ ကိုယ္၀န္ရရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြမွာ အသက္အရြယ္မတူသလိုပဲ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းကလည္း ကြာျခားပါတယ္။ သင္ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ ရယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကို ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ ေဆးသုေတသနကေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ အသက္ ၂၀-၂၄

ခႏၶာကိုယ္
ရာသီပံုမွန္ျခင္းႏွင့္အတူ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေျမၾသဇာ အေကာင္းဆံုးႏွစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးပြားဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအသက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ် အခြင့္အေရး အလြန္နည္းၿပီး ကိုယ္၀န္ရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ၂၀% ရွိပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္း ကိုယ္၀န္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၱရာယ္ ထက္၀က္ခန္႔ နည္းပါတယ္။
– စိတ္ခံစားမႈအဆင့္
ဒီအသက္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အလွပ်က္မွာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခငး္ႏွင့္ အလုပ္ေတြအေပၚ အာရံုစူးစိုက္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ရယူဖို႔ ခက္ခဲေစတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
– ကေလးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မႈႏႈန္းက ၉.၅%သာရွိၿပီး ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္အနညး္ဆံုးကာလျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးသည္ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ႏွင့္ ေမြးဖြားဖို႔ အခြင့္အလမ္း (၁၆၆၇ေယာက္မွာ ၁ေယာက္)ႏွင့္ (chromosomal abnormalities)မ်ိဳးရိုိးဗီဇ မႈမမွန္ျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားလာဖို႔ အခြင့္အလမ္း (၅၂၆ေယာက္မွာ ၁ေယာက္) သာရွိပါတယ္။

- Advertisement -

၂။ အသက္ ၂၅မွ ၂၉

သင့္ခႏၶာကိုယ္
သင့္ေလ်ာ္တဲ့အစားအစာ၊ ကိုယ္ခႏၶာထိန္းသိမ္းမႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေမြးဖြားရတာ ပိုလြယ္ကူေစပါတယ္။ ႀကိဳတင္ၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ရႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ အႏၱရာယ္မ်ားကို လည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
– စိတ္ခံစားမႈအဆင့္
အိမ္ေထာင္ေရး တည္ၿငိမ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္လညး္ ပိုၿပီးအေျခခိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္က မိခင္ဘ၀ေျပာငး္လဲဖို႔ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
– ကေလးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခႏႈန္း ၁၀% ရွိၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အႏၱရာယ္နည္းတာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၀-၂၅ႏွစ္ရွိသူေတြထက္ chromosomal ရဲ႕အခြင့္အလမ္း (၄၇၆ေယာက္မွာ ၁ေယာက္)၊ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မႈမမွန္တဲ့ အခြင့္အလမ္း (၁၂၅၀မွာ ၁ေယာက္) အနည္းငယ္ ပိုမိုျမင့္မားျခင္းႏွင့္ မေျပာပေလာက္ေအာင္နညး္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၃။ အသက္၃၀ မွ ၃၄

သင့္ခႏၶာကိုယ္
အသက္ ၃၀ေအာက္အရြယ္မွာ ကေလးမ်ိဳးပြားမႈႏႈွန္း စတင္က်ဆင္းလာပါတယ္။ မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္းကုသမႈရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းက အသက္ပိုႀကီးသူေတြထက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။ IVFနည္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ၂၅-၂၈%ရွိပါတယ္။ အသက္၄၀ေက်ာ္လာရင္ ၆-၈%အထိပဲ ရွိပါတယ္။ ဗိုက္ခြဲေမြးရမႈႏႈန္းက အသက္၂၀ေက်ာ္ေတြထက္ ၂ဆပိုမ်ားပါတယ္။
– စိတ္ခံစားမႈအဆင့္
အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သူတို႔ ဘ၀မွာ အလုပ္အကိုင္ေကာ၊ စိတ္ခံစားမႈပါ အေျခက်ေနခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ယူဖို႔ အဆင့္သင့္အျဖစ္ဆံုးလို႔ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္တစ္ခုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ သူတို႔စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတာ့ ရွိပါတယ္။
– ကေလးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မႈႏႈန္းသည္ 11.7%ရွိပါတယ္။ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္းေရာဂါႏွင့္ေမြးဖြားလာမႈ အႏၱရာယ္က (၉၅၁ မွာ ၁ေယာက္)ႏွင့္ မ်ိဳးရုိးဗီဇမႈမမွန္ျခင္းႏွင့္ေမြးဖြားလာႏိုင္ေျခ (၃၈၅ေယာက္မွာ ၁ေယာက္ )ရွိပါတယ္။

၄။ အသက္၃၅ မွ ၄၅

သင့္ခႏၶာကိုယ္
အသက္ ၃၅ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ မ်ိဳးပြားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ အသက္၃၈ႏွစ္ဆိုရင္ အေတာ္နည္းလာပါၿပီ။ မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္းကို ဒီကာလအတြင္း ကုသဖို႔ ပိုခက္ခဲလာၿပီး အသက္ ၃၈ႏွစ္အထက္ လူနာအမ်ားစုကို ေဆးခန္းအမ်ားစုက လက္မခံၾကေတာ့ပါဘူး။ ေသြးတုိးႏိုင္ေျခက ႏွစ္ဆျမွင့္လာၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခႏႈန္းက ၁၀-၂၀% ရွိပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ဆီးခ်ိဳေရာဂါက ၂ဆ-၃ဆျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး ဗိုက္ခြဲေမြးရႏိုင္ေျခကလညး္ ၂ဆရွိလာပါတယ္။
– စိတ္ခံစားမႈအဆင့္
Prenatal စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ amniocentesis စစ္ေဆးတာတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။
– ကေလးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏို္င္ေျခ
ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း၂မႊာ သို႔မဟုတ္ ၃မႊာပူး ေမြးဖြားႏိုင္ေျခ တိုးလာပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မႈႏႈန္းက ၁၈%၀န္းက်င္ရွိၿပီး ကေလး အေသေမြးႏႈန္းက ၂ဆျမင့္လာပါတယ္။

၅။ အသက္ ၄၀ႏွစ္အထက္

သင့္ခႏၶာကိုယ္
ကိုယ္၀န္ရဖို႔ ပိုခက္ခဲလာၿပီး မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္းကုသမႈအတြက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းက ၂၅%ရွိပါတယ္။ ကေလးအေသေမြးဖြားမႈျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ ေသြးတုိးျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားမႈေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း ျမင့္မားလာႏိုင္ပါတယ္။
– စိတ္ခံစားမႈအဆင့္
အေမွ်ာ္အျမင္ရွိၿပီး ပိုၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိေနခ်ိန္ပါ။ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နည္းပါးပါတယ္။
– ကေလးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မႈႏႈွန္းက အသက္၄၀ေတြမွာ ၂၄%၊ အသက္၄၃ႏွစ္မွာ ၃၈% ႏွင့္ အသက္ ၄၄ႏွစ္မွာ ၅၅% ရွိပါတယ္။ ကေလးမ်ားမွာ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား၁ႏွင့္ ေသြးတုိးမႈအႏၱရာယ္ ျမင့္မားပါတယ္။ အသက္၄၀မွာ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္းျဖင့္ကေလးေမြးဖြားမႈအခြင့္အလမ္း ၁၀၀မွာ ၁ေယာက္ရွိၿပီး အသက္ ၄၅မွာ (၃၀ မွာ၁ေယာက္) ရွိပါတယ္။ ဒါကို စစ္ေဆးဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

ဒါက လူေတြမွာ ရွိတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနႏွင့္ အရင္းအျမစ္ေပၚ မႈတည္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ရဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က အသက္၂၀ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ယူဖို႔ အစီအစဥ္ကို မစတင္ခင္မွာ သင့္လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္းအဆိိုးကို ခ်ိန္ဆတာက အေကာင္းဆံုး အိုင္ဒီယာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ဘယ္အသက္အရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိိန္မွာ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ စိတ္ခံစားမႈကို ဂရုစိုက္မယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္မယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ စစ္ေဆးမႈကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ အထက္ပါ အႏၱရာယ္ေတြလည္း ေလ်ာ့နညး္ၿပီးက်န္းမာတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားလာႏိုင္မွာပါ။

Chit_MayMay

LM_Nandar

Source-beautyhealthtips

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက် ဘယ်အသက်အရွယ်က အကောင်းဆုံးလဲ?
မိသားစုတစ်စု စတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ အချိန်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူအများစုက ငြင်းခုန်နေကြပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက််များလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ အသက်အရွယ်မတူသလိုပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းကလည်း ကွာခြားပါတယ်။ သင်ဟာ ကလေးတစ်ယောက် ရယူဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် အကောင်းအဆိုးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ ဆေးသုတေသနကဖော်ပြထားတဲ့ အရာတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ အသက် ၂၀-၂၄

ခန္ဓာကိုယ်
ရာသီပုံမှန်ခြင်းနှင့်အတူ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြေသြဇာ အကောင်းဆုံးနှစ်များဖြစ်ပြီး မျိုးပွားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအသက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အခွင့်အရေး အလွန်နည်းပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ၂၀% ရှိပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန် ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ် ထက်ဝက်ခန့် နည်းပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအဆင့်
ဒီအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အလှပျက်မှာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အိမ်ထောင်ပြုခြငး်နှင့် အလုပ်တွေအပေါ် အာရုံစူးစိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ရယူဖို့ ခက်ခဲစေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနှုန်းက ၉.၅%သာရှိပြီး ကလေးအတွက် အန္တရာယ်အနညး်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသည် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နှင့် မွေးဖွားဖို့ အခွင့်အလမ်း (၁၆၆၇ယောက်မှာ ၁ယောက်)နှင့် (chromosomal abnormalities)မျိုးရိိုးဗီဇ မှုမမှန်ခြင်းနှင့် မွေးဖွားလာဖို့ အခွင့်အလမ်း (၅၂၆ယောက်မှာ ၁ယောက်) သာရှိပါတယ်။

၂။ အသက် ၂၅မှ ၂၉

သင့်ခန္ဓာကိုယ်
သင့်လျော်တဲ့အစားအစာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာထိန်းသိမ်းမှု လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူ မွေးဖွားရတာ ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ ကြိုတင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာနှင့် သားအိမ်ကင်ဆာ အန္တရာယ်များကို လည်းလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအဆင့်
အိမ်ထောင်ရေး တည်ငြိမ်ပြီး အလုပ်အကိုင်လညး် ပိုပြီးအခြေခိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအချိန်က မိခင်ဘဝပြောငး်လဲဖို့နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်း ၁၀% ရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက် အန္တရာယ်နည်းတာကြောင့် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၀-၂၅နှစ်ရှိသူတွေထက် chromosomal ရဲ့အခွင့်အလမ်း (၄၇၆ယောက်မှာ ၁ယောက်)၊ တခြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ မှုမမှန်တဲ့ အခွင့်အလမ်း (၁၂၅၀မှာ ၁ယောက်) အနည်းငယ် ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် မပြောပလောက်အောင်နညး်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

၃။ အသက်၃၀ မှ ၃၄

သင့်ခန္ဓာကိုယ်
အသက် ၃၀အောက်အရွယ်မှာ ကလေးမျိုးပွားမှုနှုှန်း စတင်ကျဆင်းလာပါတယ်။ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကုသမှုရဲ့ အောင်မြင်မှုနှုန်းက အသက်ပိုကြီးသူတွေထက် အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ IVFနည်းနှင့် အောင်မြင်မှုနှုန်း ၂၅-၂၈%ရှိပါတယ်။ အသက်၄၀ကျော်လာရင် ၆-၈%အထိပဲ ရှိပါတယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးရမှုနှုန်းက အသက်၂၀ကျော်တွေထက် ၂ဆပိုများပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအဆင့်
အမျိုးသမီးတွေအတွက် သူတို့ ဘဝမှာ အလုပ်အကိုင်ကော၊ စိတ်ခံစားမှုပါ အခြေကျနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ယူဖို့ အဆင့်သင့်အဖြစ်ဆုံးလို့ ခံစားရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အလုပ်တစ်ခုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ သူတို့စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတော့ ရှိပါတယ်။
ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနှုန်းသည် 11.7%ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်းရောဂါနှင့်မွေးဖွားလာမှု အန္တရာယ်က (၉၅၁ မှာ ၁ယောက်)နှင့် မျိုးရိုးဗီဇမှုမမှန်ခြင်းနှင့်မွေးဖွားလာနိုင်ခြေ (၃၈၅ယောက်မှာ ၁ယောက် )ရှိပါတယ်။

၄။ အသက်၃၅ မှ ၄၅

သင့်ခန္ဓာကိုယ်
အသက် ၃၅နှစ်ကျော်ပြီးနောက် မျိုးပွားနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ကျဆင်းလာပါတယ်။ အသက်၃၈နှစ်ဆိုရင် အတော်နည်းလာပါပြီ။ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကို ဒီကာလအတွင်း ကုသဖို့ ပိုခက်ခဲလာပြီး အသက် ၃၈နှစ်အထက် လူနာအများစုကို ဆေးခန်းအများစုက လက်မခံကြတော့ပါဘူး။ သွေးတိုးနိုင်ခြေက နှစ်ဆမြှင့်လာပြီး သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းက ၁၀-၂၀% ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆီးချိုရောဂါက ၂ဆ-၃ဆဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး ဗိုက်ခွဲမွေးရနိုင်ခြေကလညး် ၂ဆရှိလာပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအဆင့်
Prenatal စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် amniocentesis စစ်ဆေးတာတို့ ပြုလုပ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီအချိန်မှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နို်င်ခြေ
ဒီအချိန်ကာလအတွင်း၂မွှာ သို့မဟုတ် ၃မွှာပူး မွေးဖွားနိုင်ခြေ တိုးလာပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနှုန်းက ၁၈%၀န်းကျင်ရှိပြီး ကလေး အသေမွေးနှုန်းက ၂ဆမြင့်လာပါတယ်။

၅။ အသက် ၄၀နှစ်အထက်

သင့်ခန္ဓာကိုယ်
ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ပိုခက်ခဲလာပြီး မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကုသမှုအတွက် အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းက ၂၅%ရှိပါတယ်။ ကလေးအသေမွေးဖွားမှုမြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူ သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါများနှင့် မွေးဖွားမှုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေက ဒီအချိန်ကာလအတွင်း မြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအဆင့်
အမျှော်အမြင်ရှိပြီး ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိနေချိန်ပါ။ ငွေကြေး တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နည်းပါးပါတယ်။
ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနှုှန်းက အသက်၄၀တွေမှာ ၂၄%၊ အသက်၄၃နှစ်မှာ ၃၈% နှင့် အသက် ၄၄နှစ်မှာ ၅၅% ရှိပါတယ်။ ကလေးများမှာ ဆီးချိုအမျိုးအစား၁နှင့် သွေးတိုးမှုအန္တရာယ် မြင့်မားပါတယ်။ အသက်၄၀မှာ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်းဖြင့်ကလေးမွေးဖွားမှုအခွင့်အလမ်း ၁၀၀မှာ ၁ယောက်ရှိပြီး အသက် ၄၅မှာ (၃၀ မှာ၁ယောက်) ရှိပါတယ်။ ဒါကို စစ်ဆေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ဒါက လူတွေမှာ ရှိတဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်ပေါ် မှုတည် နိုင်သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က အသက်၂၀ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ယူဖို့ အစီအစဉ်ကို မစတင်ခင်မှာ သင့်လက်တွဲဖော်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး အကောင်းအဆိိုးကို ချိန်ဆတာက အကောင်းဆုံး အိုင်ဒီယာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိိန်မှာ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ စိတ်ခံစားမှုကို ဂရုစိုက်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စစ်ဆေးမှုကို ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် အထက်ပါ အန္တရာယ်တွေလည်း လျော့နညး်ပြီးကျန်းမာတဲ့ကလေးကို မွေးဖွားလာနိုင်မှာပါ။

Chit_MayMay

LM_Nandar

Source-beautyhealthtips

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here