ကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားေရး tool အျဖစ္ ပံုျပင္ေတြကို အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

0
273
- Advertisement -

သင္ၾကားေရး tool အျဖစ္ ပံုျပင္ေတြကို အသံုးျပဳျခင္းက သင့္ကေလးကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ၿပီး အသိပညာ ဗဟုသုတ ကမာၻတစ္ခုသို႔ အစပ်ိဳးေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပ်ာ္စရာလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အားသာခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ကေလးေတြဟာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ထက္ ဂိမ္းေတြ၊ နည္းပညာေတြေနာက္ကို ပိုၿပီးလိုက္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ လူႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သူတို႔ကို သင္ေပးဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။


စာဖတ္ျခင္းက သင့္ကေလးရဲ႕ ေဝါဟာရ (vocabulary)ကို ၾကြယ္ဝေစၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းေပၚကို အစပ်ိဳးေစပါတယ္။ သူတို႔ကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကမာၻတစ္ခုသို႔လည္း ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေျခအေနေတြက တကယ့္ဘဝမွာ သင့္ကေလးရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ေျဖရွင္းနည္းေတြေတာင္ ျပသပါလိမ့္မယ္။

- Advertisement -

တနည္းအားျဖင့္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္က သင့္ကေလးကို စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ သူတို႔ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။
ပံုျပင္ေတြဟာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သင့္ကေလးရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈကို support လုပ္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ေထာက္ကူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အလားတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို သူတို႔ရွာေဖြလာတာေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္းက သင့္ကေလးရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္း skill ကိုလည္း တိုးတတ္ေစပါတယ္။ ပံုျပင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ retentive စြမ္းရည္ကို တိုးတတ္ေစၿပီး ေပ်ာ္စရာေတြျပည့္ေနတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻတစ္ခုရဲ႕ တခါးကိုဖြင့္ေပးပါတယ္။
သင္ၾကားေရးလက္နက္အျဖစ္ ပံုျပင္မ်ားကို သံုးျခင္းရဲ႕ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးက စာဖတ္ျခင္းမွာ သင့္ကေလးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို တိုးေစၿပီး အေလ့အထတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။

တျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

– စိတ္ထားမေကာင္းတဲ့ စုန္းမႀကီးအေၾကာင္း ဖတ္ျပလို႔ ကေလးေတြ စိတ္ထဲမွာ အတုယူမွားမွာ မစိုးရိိမ္ပါနဲ႔။ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဘာအႏၱရာယ္မွ မရွိပါဘူး။
– စာအုပ္ေတြက ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ စာအုပ္အနည္းသာ ေပးဖတ္ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္တဲ့အက်င့္ရွိသြားရင္ မဖတ္ရမေနႏိုင္ေအာင္ စြဲလမ္းေစပါတယ္။
– စာဖတ္ျခင္းက မွတ္ဥာဏ္၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးနဲ႔ အာရံုစူးစိုက္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။
– စာအုပ္မ်ားက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈ skill အတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
– စာဖတ္ျခင္းဟာ အမႈအက်င့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပံုျပင္ေတြမွာပါတဲ့ ေမွာ္ေတြနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကတဆင့္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို တိုးတတ္ေစပါတယ္။ သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူအျဖစ္ ပံုျပင္မ်ားက ကေလးေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပြင့္လင္းၿပီး အဆင္ေျပမႈကို ခံစားရေစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္သင္ယူမႈအသစ္ကို ေထာက္ပံံေပးပါတယ္။


ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳျခင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္၊ သူတို႔စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ၾကားေပးပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျငဖ့္ သင့္ကေလးရဲ႕ လူမႈေရး၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ သေဘာထားေတြကို ခိုင္မာေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈကို တိုးျမင့္ေပးပါတယ္။
ပံုျပင္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘဝထဲက ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပသေနပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးကို သူတို႔ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နည္းလည္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

Teaching Tool တစ္ခုအျဖစ္ ပံုျပင္ေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ

ပံုျပင္ေတြဟာ သင့္ကေလးရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ သိျမင္မႈႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ကူညီေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဇာတ္လမ္းမ်ားမွတဆင့္ ကေလးေတြဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ တုိးတတ္ေစၿပီး ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ Self-Esteem ကိုပုိျမင့္မားေစပါတယ္

ကေလးေတြဟာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကတဆင့္ သူတို႔ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ မတူညီတဲ့ အေျခအေနေတြႏွင့္အတူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေတြနဲ႔ တူညီတယ္လို႔ျမင္ၿပီး သူတုိ႔ဖတ္ထားတဲ့ ပံုျပင္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြလို ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳပါတယ္။
ပံုျပင္ထဲမွာ ဘီလူးေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တယ္၊ ေၾကာက္စိတ္ေတြကို အႏိုင္ယူၿပီး ရန္ပြဲေတြကို ေရွာင္ရွားျခင္းက ကေလးေတြအတြက္ self-esteem ပိုမိုျမင့္မားသူအျဖစ္ ဖန္တီးေပးတဲ့ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

တန္ဖိုးေတြကို သင္ေပးပါတယ္

ပံုျပင္မ်ားက universal value ေတြကို သြန္သင္ေပးျခင္းျဖင့္ အမႈအက်င့္ေတြ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပံုျပင္အမ်ားစုမွာ အဓိကသင္ခန္းစာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လိုက္နာႏိုင္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားေတြ ရွိပါတယ္။
ဒီျဖစ္စဥ္ေတြက သားသမီးေတြကို သူတို႔ဘာလုပ္သင့္လဲ? ဘာမလုပ္သင့္ဘူးလဲဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚမွာ ထင္ဟပ္ပါတယ္။

တိုတိုေျပာရရင္ သင္ၾကားေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ပံုျပင္ေတြဟာ တန္ဖိုးရွိယံုသာမဟုတ္ဘဲ ကေလးေတြရဲ႕ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းကိုလည္း ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ ေရာက္ပါတယ္။ ေမေမတို႔ေရ- ပံုျပင္ေတြက ကေလးရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ ပညာေရးကို အက်ိဳးရွိေစတာေၾကာင့္ သင့္ကေလးအတြက္ ဒီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လက္မလြတ္ပါနဲ႔ေနာ္။
#Chit_MayMay
#LM_Nandar

Unicode

ကလေးတွေအတွက် သင်ကြားရေး tool အဖြစ် ပုံပြင်တွေကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သင်ကြားရေး tool အဖြစ် ပုံပြင်တွေကို အသုံးပြုခြင်းက သင့်ကလေးကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတ ကမ္ဘာတစ်ခုသို့ အစပျိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အားသာချက်အချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။

ကလေးတွေဟာ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ထက် ဂိမ်းတွေ၊ နည်းပညာတွေနောက်ကို ပိုပြီးလိုက်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ လူကြီးများအနေနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ကို သင်ပေးဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကလေးရဲ့ ဝေါဟာရ (vocabulary)ကို ကြွယ်ဝစေပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို အစပျိုးစေပါတယ်။ သူတို့ကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုသို့လည်း ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခြေအနေတွေက တကယ့်ဘဝမှာ သင့်ကလေးရဲ့အတွေ့အကြုံကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဖြေရှင်းနည်းတွေတောင် ပြသပါလိမ့်မယ်။

တနည်းအားဖြင့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်က သင့်ကလေးကို စိတ်ခံစားမှုများနှင့် သူတို့တွေ့ကြံုရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ပုံပြင်တွေဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အဖြစ် သင့်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုကို support လုပ်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ထောက်ကူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေတွေအတွက် ဖြေရှင်းချက်တွေကို သူတို့ရှာဖွေလာတာကြောင့် စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကလေးရဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း skill ကိုလည်း တိုးတတ်စေပါတယ်။ ပုံပြင်တွေက သူတို့ရဲ့ retentive စွမ်းရည်ကို တိုးတတ်စေပြီး ပျော်စရာတွေပြည့်နေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုရဲ့ တခါးကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
သင်ကြားရေးလက်နက်အဖြစ် ပုံပြင်များကို သုံးခြင်းရဲ့ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးက စာဖတ်ခြင်းမှာ သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးစေပြီး အလေ့အထတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။

တခြားအကျိုးကျေးဇူးများ

– စိတ်ထားမကောင်းတဲ့ စုန်းမကြီးအကြောင်း ဖတ်ပြလို့ ကလေးတွေ စိတ်ထဲမှာ အတုယူမှားမှာ မစိုးရိိမ်ပါနဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး။
– စာအုပ်တွေက သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ စာအုပ်အနည်းသာ ပေးဖတ်ကြည့်ပါ။ စာဖတ်တဲ့အကျင့်ရှိသွားရင် မဖတ်ရမနေနိုင်အောင် စွဲလမ်းစေပါတယ်။
– စာဖတ်ခြင်းက မှတ်ဉာဏ်၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
– စာအုပ်များက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်မှု skill အတွက် အုတ်မြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
– စာဖတ်ခြင်းဟာ အမှုအကျင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

ပုံပြင်တွေမှာပါတဲ့ မှော်တွေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကတဆင့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ သင်ကြားရေးအထောက်အကူအဖြစ် ပုံပြင်များက ကလေးတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပွင့်လင်းပြီး အဆင်ပြေမှုကို ခံစားရစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သင်ယူမှုအသစ်ကို ထောက်ပံံပေးပါတယ်။
ဒီနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုခြင်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ သူတို့စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သင်ကြားပေးပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားငြဖ့် သင့်ကလေးရဲ့ လူမှုရေး၊ တန်ဖိုးများ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သဘောထားတွေကို ခိုင်မာစေပြီး သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုကို တိုးမြင့်ပေးပါတယ်။
ပုံပြင်တွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝထဲက ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြသနေပါတယ်။ ဒါက သင့်ကလေးကို သူတို့တွေ့ကြံုခံစားနေရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို နည်းလည်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။

Teaching Tool တစ်ခုအဖြစ် ပုံပြင်တွေရဲ့ အရေးပါမှု

ပုံပြင်တွေဟာ သင့်ကလေးရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ သိမြင်မှုနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကူညီပေးပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများမှတဆင့် ကလေးတွေဟာ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု တိုးတတ်စေပြီး ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။

သူတို့ရဲ့ Self-Esteem ကိုပိုမြင့်မားစေပါတယ်

ကလေးတွေဟာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကတဆင့် သူတို့တွေ့ကြံုရတဲ့ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေနှင့်အတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ တူညီတယ်လို့မြင်ပြီး သူတို့ဖတ်ထားတဲ့ ပုံပြင်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။
ပုံပြင်ထဲမှာ ဘီလူးတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တယ်၊ ကြောက်စိတ်တွေကို အနိုင်ယူပြီး ရန်ပွဲတွေကို ရှောင်ရှားခြင်းက ကလေးတွေအတွက် self-esteem ပိုမိုမြင့်မားသူအဖြစ် ဖန်တီးပေးတဲ့ အခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်။

တန်ဖိုးတွေကို သင်ပေးပါတယ်

ပုံပြင်များက universal value တွေကို သွန်သင်ပေးခြင်းဖြင့် အမှုအကျင့်တွေ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ထိရောက်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်အများစုမှာ အဓိကသင်ခန်းစာတစ်ခု သို့မဟုတ် နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိုက်နာနိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်တွေက သားသမီးတွေကို သူတို့ဘာလုပ်သင့်လဲ? ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်မှာ ထင်ဟပ်ပါတယ်။

တိုတိုပြောရရင် သင်ကြားရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ် ပုံပြင်တွေဟာ တန်ဖိုးရှိယုံသာမဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေရဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။။ မေမေတို့ရေ- ပုံပြင်တွေက ကလေးရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ပညာရေးကို အကျိုးရှိစေတာကြောင့် သင့်ကလေးအတွက် ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကို လက်မလွတ်ပါနဲ့နော်။
#Chit_MayMay
#LM_Nandar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here