သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ စာၾကည့္ခန္းတစ္ခု ဖန္တီးဖို႔ အိုင္္ဒီယာ (၅)ခု

0
415
- Advertisement -

မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေတြကို အေစာပိုင္းအသက္အရြယ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ organization skills ကို ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အားေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သားသားမီးမီးေတြအတြက္ စာၾကည့္ခန္းေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးတာက သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းစာလုပ္မယ့္ အခ်ိန္ကို အာရံုႏွစ္ျမဳပ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေတြဟာ ႀကီးျပင္းလာတာနဲ႔အမွ် သူတုိ႔မွာ ေက်ာင္းစတတ္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး တာဝန္ဝတၱရားေတြ ပိုပိုၿပီးရွိလာပါၿပီ။ စာေမးပြဲ၊ ပေရာဂ်က္ေတြကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္အိမ္စာေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအရာေတြအားလံုး ျပဳလုပ္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ကို အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မယ့္ ေနရာေလးတစ္ခုရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ကေလးေတြအတြက္ စာၾကည့္ခန္းတစ္ခုဖန္တီးေပးျခငး္ကလ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ပစၥည္းေတြကို စုစည္းထားလို႔ရမယ့္ စားပြဲတစ္လံုးလိုပါတယ္

- Advertisement -

စားပြဲက ကေလးရဲ႕ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူေတြအားလံုး သိမ္းထားလုိ႔ရမယ့္ အံဆြဲေတြပါတဲ့ စားပြဲႀကီးႀကီးတစ္လံုး ျဖစ္ရပါမယ္။ စာရြက္ေတြ၊ အဘိဓါန္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အစီအရီထားဖို႔ ေမေမတို႔က ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ သားသားမီးမီးေတြအတြက္ စာၾကည့္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ အာရံုပ််ံ႕လႊင့္မႈမျဖစ္ေတာ့ပဲ လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာမွာ အကုန္လံုးရွိေနေစဖို႔ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။
စားပဲြက ကေလး စာၾကည့္ဖို႔ ထိုင္တဲ့အခါ အစီအစဥ္တက် ရွိေနရပါမယ္။ ဥပမာ- ခဲတံနဲ႔ စာအုပ္ေတြ ထားဖို႔ တိက်တဲ့ေနရာတစ္ခုရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းထဲမွာ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တာဝန္ေပးထားျခင္းကလည္း သင့္ကေလးအတြက္ အျပဳအမႈေကာင္းဖန္တီးဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အခန္းေလးကို သူ႔ဘာသာ ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၂။ စားပြဲထားမယ့္ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရတဲ့ေနရာမွာ စားပြဲကိုထားဖို႔ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သဘာဝအလင္းေရာင္ရတဲ့ေနရာမွာ စာဖက္ရင္ သင့္ကေလး မ်က္လံုးေစြတာေတြ မျဖစ္ေစပါဘူး။ သဘာဝအလင္းေရာင္ အလံုအေလာက္မရွိတဲ့အခါ စာေလ့လာဖို႔အတြက္ စားပြဲတင္မီးအိမ္တစ္ခု ထားေပးတာက စိတကူးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ကုလားထိုင္ေရြးခ်ယ္ပါ

ကုလားထိုင္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကေလးရဲ႕ေက်ာရိုးကို မတ္မတ္ျဖစ္ေနေစမယ့္ ထိုင္ခံုျဖစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ကုလားထိုင္ဟာ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သင့္ၿပီး ကေလးရဲ႕ကိုယ္ဟန္အေနအထားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ကိုယ္ေနဟန္ထားက သင့္ကေလးရဲ႕ အရိုးေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ၾကြက္သားတင္းမာမႈေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလားထိုင္ေကာင္းတစ္လံုးက ေက်ာင္းစာလုပ္မယ့္ သူတို႔ရဲ႕အာရံုစူးစိုက္မႈကို ပိုေကာင္းေစပါလိမ့္မယ္။

၄။ သီးျခားေနရာတစ္ခု ဖန္တီးပါ

တတ္ႏိုင္သမွ် စာေလ့လာမယ့္ေနရာနဲ႔ ကစားမယ့္ေနရာကို ပိုင္းျခားထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးရဲဲ႕စည္းကမ္းနဲ႔ သိျမင္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို စတင္တည္ေထာင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တဖက္ကၾကည့္ရင္ စာၾကည့္ခန္းက သားသားမီးမီးေတြကို စနစ္တက်ေနထိုင္တတ္တဲ့ အျပဳအမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတတ္တဲ့အျပဳအမႈေကာင္းေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ ဒါက ကေလးကို သူတို႔ရဲ႕အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးႏိုင္ေစဖို႔ အာရံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ တိုးတတ္ေစဖို႔ ကူညီေပးတယ္။
ကစားဖို႔ ေနရာသတ္မွတ္ေပးတာကလည္း သင့္ကေလးကို လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ရြင္ခြင့္ရေစၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လႈပ္ေဆာင္မႈေလးေတြကို ဖန္တီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာၾကည့္ခန္းလိုပဲ ကစားတဲ့ေနရာတစ္ခုရွိျခင္းက ကေလးကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

၅။ စာၾကည့္ခန္း သို႔မဟုတ္ ကစားခန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ထားသင့္သလား?

သင့္ကေလးက ကြန္ပ်ဴတာသံုးခ်င္၊ ေလ့လာခ်င္တဲ့အခါ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ေပးသံုးသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့က်င့္တာ၊ သုေတသနလုပ္တာ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ေပးသံုးပါ။
အေပ်ာ္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတာဆိုရင္ေတာ့ လူႀကီးေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေပးေနတာ ေကာင္းပါတယ္။
ပထမဦးဆံုး ကြန္ပ်ဴတာအခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာျဖဳန္းတာဟာ ကေလးေတြအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။
ဒုတိယအေနတဲ့ သင့္ကေလး ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ဒါက သူတို႔လံုၿခံဳမႈအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးအတြက္ စာၾကည့္ခန္းတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစာလုပ္ဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္္ခု ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းက သူတုိ႔ကို တန္ဖိုးေတြ သင္ေပးတဲ့ေနရာမွာအေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက သူတို႔ကို တစ္သက္တာလံုး ၾကာရွည္ခံမယ့္ တာဝန္ယူတတ္တဲ့ အေလ့အထကို သင္ေပးပါလိမ့္မယ္။
#Chit_MayMay
#LM_Nandar

Unicode

သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အိုင််ဒီယာ (၅)ခု
မိဘတွေအနေနဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ ပညာရေးနဲ့ organization skills ကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အချို့သော အလေ့အကျင့်များကို အားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သားသားမီးမီးတွေအတွက် စာကြည့်ခန်းလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးတာက သူတို့ရဲ့ ကျောင်းစာလုပ်မယ့် အချိန်ကို အာရုံနှစ်မြုပ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သူတို့မှာ ကျောင်းစတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီး တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ပိုပိုပြီးရှိလာပါပြီ။ စာမေးပွဲ၊ ပရောဂျက်တွေကဲ့သို့ နေ့စဉ်အိမ်စာတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံး ပြုလုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေအတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခုဖန်တီးပေးခြငး်ကလ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

၁။ ပစ္စည်းတွေကို စုစည်းထားလို့ရမယ့် စားပွဲတစ်လုံးလိုပါတယ်

စားပွဲက ကလေးရဲ့ကျောင်းသင်ထောက်ကူတွေအားလုံး သိမ်းထားလို့ရမယ့် အံဆွဲတွေပါတဲ့ စားပွဲကြီးကြီးတစ်လုံး ဖြစ်ရပါမယ်။ စာရွက်တွေ၊ အဘိဓါန်စာအုပ်တွေနဲ့ ကျောင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ အစီအရီထားဖို့ မေမေတို့က ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ သားသားမီးမီးတွေအတွက် စာကြည့်တဲ့အချိန်ရောက်လာရင် အာရုံပျျံ့လွှင့်မှုမဖြစ်တော့ပဲ လက်လှမ်းမီတဲ့နေရာမှာ အကုန်လုံးရှိနေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲက ကလေး စာကြည့်ဖို့ ထိုင်တဲ့အခါ အစီအစဉ်တကျ ရှိနေရပါမယ်။ ဥပမာ- ခဲတံနဲ့ စာအုပ်တွေ ထားဖို့ တိကျတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ အစီအစဉ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက် တာဝန်ပေးထားခြင်းကလည်း သင့်ကလေးအတွက် အပြုအမှုကောင်းဖန်တီးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အခန်းလေးကို သူ့ဘာသာ နေ့စဉ် သန့်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

၂။ စားပွဲထားမယ့် နေရာကို ရွေးချယ်ခြင်း

အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စားပွဲကိုထားဖို့ ရွေးချယ်ပါ။ သဘာဝအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာမှာ စာဖက်ရင် သင့်ကလေး မျက်လုံးစွေတာတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။ သဘာဝအလင်းရောင် အလုံအလောက်မရှိတဲ့အခါ စာလေ့လာဖို့အတွက် စားပွဲတင်မီးအိမ်တစ်ခု ထားပေးတာက စိတကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

၃။ ကုလားထိုင်ရွေးချယ်ပါ

ကုလားထိုင်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ကျောရိုးကို မတ်မတ်ဖြစ်နေစေမယ့် ထိုင်ခုံဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကုလားထိုင်ဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သင့်ပြီး ကလေးရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုလည်း ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားက သင့်ကလေးရဲ့ အရိုးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကြွက်သားတင်းမာမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလားထိုင်ကောင်းတစ်လုံးက ကျောင်းစာလုပ်မယ့် သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။

၄။ သီးခြားနေရာတစ်ခု ဖန်တီးပါ

တတ်နိုင်သမျှ စာလေ့လာမယ့်နေရာနဲ့ ကစားမယ့်နေရာကို ပိုင်းခြားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲဲ့စည်းကမ်းနဲ့ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကို စတင်တည်ထောင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တဖက်ကကြည့်ရင် စာကြည့်ခန်းက သားသားမီးမီးတွေကို စနစ်တကျနေထိုင်တတ်တဲ့ အပြုအမှုနှင့် တာဝန်ယူတတ်တဲ့အပြုအမှုကောင်းတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါက ကလေးကို သူတို့ရဲ့အလုပ်မှာ အောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်စေဖို့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်စွာ တိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပေးတယ်။
ကစားဖို့ နေရာသတ်မှတ်ပေးတာကလည်း သင့်ကလေးကို လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွင်ခွင့်ရစေပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်ခန်းလိုပဲ ကစားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိခြင်းက ကလေးကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ ဖွ့ံဖြိုးဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။

၅။ စာကြည့်ခန်း သို့မဟုတ် ကစားခန်းမှာ ကွန်ပျူတာ ထားသင့်သလား?

သင့်ကလေးက ကွန်ပျူတာသုံးချင်၊ လေ့လာချင်တဲ့အခါ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ပေးသုံးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ချို့ကို လေ့ကျင့်တာ၊ သုတေသနလုပ်တာ စတဲ့နေရာတွေမှာ ပေးသုံးပါ။
အပျော်အတွက် ကွန်ပျူတာသုံးတာဆိုရင်တော့ လူကြီးတွေက စောင့်ကြည့်ပေးနေတာ ကောင်းပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ကွန်ပျူတာအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အချိန်များစွာဖြုန်းတာဟာ ကလေးတွေအတွက် မကောင်းပါဘူး။
ဒုတိယအနေတဲ့ သင့်ကလေး ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒါက သူတို့လုံခြုံမှုအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ကျောင်းစာလုပ်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ််ခု ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက သူတို့ကို တန်ဖိုးတွေ သင်ပေးတဲ့နေရာမှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သူတို့ကို တစ်သက်တာလုံး ကြာရှည်ခံမယ့် တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အလေ့အထကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
#Chit_MayMay
#LM_Nandar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here