ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစဖို႔ ကေလးဘဝမွာ သင္ေပးထားရမယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (၁၀)ခု

0
264
- Advertisement -

ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဘဝရဲ႕ပထမဆံုးႏွစ္ေတြမွာ သူတို႔ပတ္ဝန္္းက်င္ကေန အခ်က္အလက္ေတြအမ်ားႀကီးကို လက္ခံၿပီး ထိန္းသိမ္းပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြက ေရျမဳပ္တစ္ခုနဲ႔ တူတယ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ကေလးဘဝမွာ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ self-image ႏွင့္ ဘာသာစကားအတြက္ အေျခခံ ပံုသြင္းပါတယ္။ ပိုၿပီးခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ လူႀကီးဘဝမွာ သူတို႔ရဲ႕ skills ေတြ တဖက္ကမ္းခပ္တတ္ဖို႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ အေစာပိုင္းအသက္အရြယ္မွာ သင္ခန္းစာတခ်ိဳ႕ကို သင္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

လူႀကီးေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ သင့္ကေလးအတြက္ အလြန္အသံုးဝင္တာေၾကာင့္ ကေလးဘဝမွာ သင္ေပးထားရမယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ၁၀ခုကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ ဒုတိယ ဘာသာစကား

- Advertisement -

ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ ဒုတိယဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာသင္ယူတဲ့ကေလးဟာ မွတ္ဥာဏ္ပိုေကာင္းၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ ျမန္ျမန္ က်င့္သားရပါတယ္။ ဘာသာစကားကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္မႈရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ ကေနဒါမွာရွိတဲ့ Rotman သုေတသနလုပ္ငန္းက သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဘာသာစကား၂ခုေျပာျခင္းက အသက္ႀကီးတဲ့အခါ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ စတင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးဖို႔ ဦးေႏွာက္ကို ကူညီေပးေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။

၂။ ေရကူးျခင္း

ဘယ္ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမဆို ေလ့က်င့္ျခင္းက က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဘဝတစ္ခုကို ေပးစြမ္းပါတယ္။ ေမေမတို႔ရဲ႕ကေလးကို ေရကူးသင္ေပးျခင္းက ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းအျပင္ အေရးႀကံဳလာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ သင့္ကေလးရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေျခလက္အဂၤါမ်ားကို အားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ(coordination) ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ေရကူးျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို သက္ရွည္က်န္းမာေနေစဖို႔လည္း ကူညီေပးတယ္လို႔ ဇီဝနည္းပညာ ႏိုင္ငံတကာစင္တာက ထုတ္ေဝတဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေျပာပါတယ္။

၃။ တူရိယာ တီးခတ္ျခင္း

အာရံုေၾကာသိပၸံဂ်ာနယ္တစ္ခုက တူရိယာတစ္ခုကို တီးခတ္ဖို႔ သင္ယူျခင္းဟာ (အၾကားအာရံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ) auditory skills ကိုတိုးတတ္ေစၿပီး အိုမင္းျခင္းရဲ႕ သဘာဝျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ကူညီေပးေၾကာင္း ရွာေဖြ ေ့လလာမႈတစ္ခုကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တူရိယာတစ္ခု တီးခတ္တဲ့အခါ (အၾကားအာရံု) auditory, (ေျခလက္လႈပ္ရွားမႈ) motor, ႏွင့္ (အျမင္အာရုံ)perception ကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးေႏွာက္စနစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို activate လုပ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလး အရြယ္ေရာက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတို႔မွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ေျပျပစ္တဲ့စြမ္းရည္နဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ စြမ္းရည္ကို ရရွိပါလိမ့္မယ္။

၄။ ကခုန္ျခင္း

Karlstad တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ ကခုန္ျခင္းဟာ ေမ်ာက္ရံႈးတဲ့ကေလးေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ေျပျပစ္ေစဖို႔ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွတဆင့္ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ေဖာ္ျပခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဂီတရဲ႕ အကူအညီႏွင့္အတူ ကိုယ္ကိုယ့္ကို ေလးစားမႈ( self-esteem) တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ motor skills၊ social skills၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို အားေပးပါတယ္။ ကခုန္ျခင္းက သင့္ကေလးကို မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ပိုရင္းႏွီးေစပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိေစၿပီး ပိုၿပီးပြင့္လင္းတဲ့ စိတ္သေဘာထားရရွိေစပါတယ္။

၅။ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း

small girl collecting rubbish near the river

recycle လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻေျမႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ႏွင့္ ေနာက္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ကမၻာေျမႀကီးကို ခ်န္ထားခဲ့ဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ recycling လုပ္ျခင္းက psychomotricity ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို အားေပးတာေၾကာင့္ သင့္ကေလးေတြအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။
သင့္ကေလးဟာ သူ႔ရဲ႕အိုင္ဒီယာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေစ်းႀကီးတဲ့ resource ေတြ မလိုအပ္ဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ္မ့ယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂရုစိုက္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးမႈႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ အသိပညာေပးေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ (ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း)recycling သင္ၾကားျခင္းကို အားေပးထားပါတယ္။

၆။ သန္႔ရွင္းေရး

Boy cleaning the kitchen after making dinner

ဘယ္လူသားမဆို စနစ္က်မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဟာ ဘဝအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့ဘဝတစ္ခုကို ဦးတည္ျခင္း ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕အေၾကာင္းရင္းေတြအျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ကို စနစ္တက် ပိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ ကုိယ့္ရဲ႕စာသင္ခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးကို ေက်ာင္းပညာေရးရဲ႕ တစ္စိတ္တပိုင္းအျဖစ္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။

၇။ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

ကေလးေတြနဲ႔အတူတူ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္တာဟာ မိသားစုအတြင္း ဆက္ဆံေရးကို ပိုတိုးတတ္ေစပါတယ္။ ေမေမတို႔က ဟင္းပြဲျပင္တဲ့ေနရာမွာ ကေလးေတြကို ပါဝင္ေစလွ်င္ သူတို႔အတြက္ အာဟာရမျဖစ္တဲ့ အစားအစာေတြကို စားသံုးတာ ေလ်ာ့နည္းနိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး အစားအေသာက္ကို ပိုၿပီး သတိထားလာပါလိမ့္မယ္။
ဟင္းခ်က္နည္းေတြကိုလည္း သိလာေစၿပီး ဟင္းအမယ္ထဲမွာပါတဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုစီကိုလည္း စူးစမ္းေလ့လာပါလိမ့္မယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္အစားအစာဆိုရင္ ဘယ္လိုခ်က္ရတယ္? ဘာထည့္ရတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ျပသေပးပါ။ သင့္ကေလးက အရမ္းငယ္ေသးရင္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားဖို႔ ရိုးရွင္းတဲ့အရာနဲ႔ပဲ စတင္ပါ။

၈။ ေငြေၾကး အသံုးျပဳျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ေငြေရးေၾကးေရးတာဝန္မ်ားက တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္မထားဘူးဆိုရင္ အမွားေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေငြေၾကးသံုးတတ္ေစဖို႔ႏွင့္ ပိုက္ဆံစုတတ္ေစဖို႔ သင္ေပးထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲ သံုးစြဲရမလည္းဆိုတာ သိလာပါလိမ့္မယ္။

၉။ သူတို႔ခံစားခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

လူတိုင္းက အခ်ိန္တိုင္း ေပ်ာ္ရြင္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွာင္လို႔မရႏိုင္တဲ့ မဆင္မေျပတဲ့ ခံစားမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
ဒီခံစားခ်က္ေတြကို သူတို႔ လက္ခံသင့္တာ လက္ခံဖို႔နဲ႔ မိဘနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္တာ တိုင္ပင္ဖို႔ ဘယ္လိုခဲြျခားသတ္မွတ္ရမယ္ဆိုတာ အေစာပိုင္းအသက္အရြယ္မွာ သင္ထားေပးရပါမယ္။
စိတ္ခံစားမႈ intelligence ျဖစ္တာဟာ သင့္ကေလးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္တတ္ေစဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးပါလိမ့္မယ္။

၁၀။ အပန္းေျဖဖို႔ သူတို႔ကို သင္ေပးပါ

ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြကို စာေတာ္ေစဖို႔၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တတ္ေစဖို႔၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူတတ္ေစဖို႔ႏွင့္ တျခားသူေတြနဲ႔ ေနထိုင္တတ္ေစဖို႔ သင္ေပးပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးကို စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ႏွင့္ ကစားဖို႔ အခ်ိန္ေလးေတြ ဘယ္လုိရွာေဖြရမလဲဆိုတဲ့ အနားယူျခင္းရဲ႕ အေရးပါမူႏွင့္ ပတ္သတ္တာေလးေတြ သူတို႔ကို သင္ေပးသင့္ပါတယ္။ မိသားစုတစ္စုလံုး အိမ္မွာ စိတ္ေအးလက္ေအးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးဖို႔ ေလ့က်င့္ႏိုင္တဲ့ အသက္ရႈနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈအဆင့္ဆင့္နဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါမ်ား ခံစားရႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါလိမ့္မယ္။

Chit_MayMay

LM_Nandar

Unicode

ပျော်ရွင်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ ကလေးဘဝမှာ သင်ပေးထားရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှု (၁၀)ခု
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဘဝရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွေမှာ သူတို့ပတ်ဝန််းကျင်ကနေ အချက်အလက်တွေအများကြီးကို လက်ခံပြီး ထိန်းသိမ်းပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေက ရေမြုပ်တစ်ခုနဲ့ တူတယ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ self-image နှင့် ဘာသာစကားအတွက် အခြေခံ ပုံသွင်းပါတယ်။ ပိုပြီးခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ လူကြီးဘဝမှာ သူတို့ရဲ့ skills တွေ တဖက်ကမ်းခပ်တတ်ဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ သင်ခန်းစာတချို့ကို သင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
လူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်ကလေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တာကြောင့် ကလေးဘဝမှာ သင်ပေးထားရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှု ၁၀ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ ဒုတိယ ဘာသာစကား
လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ဒုတိယဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာသင်ယူတဲ့ကလေးဟာ မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းပြီး အပြောင်းအလဲတွေအတွက် မြန်မြန် ကျင့်သားရပါတယ်။ ဘာသာစကားကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှုရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ ကနေဒါမှာရှိတဲ့ Rotman သုတေသနလုပ်ငန်းက သိပ္ပံပညာရှင်များက ဘာသာစကား၂ခုပြောခြင်းက အသက်ကြီးတဲ့အခါ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ စတင်ခြင်းကို နှောင့်နှေးဖို့ ဦးနှောက်ကို ကူညီပေးကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။

၂။ ရေကူးခြင်း
ဘယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမဆို လေ့ကျင့်ခြင်းက ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ မေမေတို့ရဲ့ကလေးကို ရေကူးသင်ပေးခြင်းက ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းအပြင် အရေးကြုံလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ သင့်ကလေးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပြီး အတွေ့အကြံုအမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခြေလက်အင်္ဂါများကို အားကောင်းလာစေဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တတ်မှု(coordination) ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ရေကူးခြင်းက ဦးနှောက်ကို သက်ရှည်ကျန်းမာနေစေဖို့လည်း ကူညီပေးတယ်လို့ ဇီဝနည်းပညာ နိုင်ငံတကာစင်တာက ထုတ်ဝေတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုက ပြောပါတယ်။

၃။ တူရိယာ တီးခတ်ခြင်း
အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်တစ်ခုက တူရိယာတစ်ခုကို တီးခတ်ဖို့ သင်ယူခြင်းဟာ (အကြားအာရုံနှင့်ဆိုင်သော) auditory skills ကိုတိုးတတ်စေပြီး အိုမင်းခြင်းရဲ့ သဘာဝဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို နှောင့်နှေးအောင် ကူညီပေးကြောင်း ရှာဖွေ ေ့လလာမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တူရိယာတစ်ခု တီးခတ်တဲ့အခါ (အကြားအာရုံ) auditory, (ခြေလက်လှုပ်ရှားမှု) motor, နှင့် (အမြင်အာရုံ)perception ကဲ့သို့သော ဦးနှောက်စနစ်အတော်များများကို activate လုပ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေး အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့မှာ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။

၄။ ကခုန်ခြင်း
Karlstad တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ကခုန်ခြင်းဟာ မျောက်ရှုံးတဲ့ကလေးတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတတ်ကောင်းမွန်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်စေဖို့နှင့် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့် စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ဂီတရဲ့ အကူအညီနှင့်အတူ ကိုယ်ကိုယ့်ကို လေးစားမှု( self-esteem) တည်ဆောက်မှုနှင့် motor skills၊ social skills၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အားပေးပါတယ်။ ကခုန်ခြင်းက သင့်ကလေးကို မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုရင်းနှီးစေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ယုံကြည်မှု ပိုရှိစေပြီး ပိုပြီးပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားရရှိစေပါတယ်။

၅။ ပြန်လည်အသုံးချခြင်း
recycle လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို စောင့်ရှောက်ဖို့နှင့် နောက်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ချန်ထားခဲ့ဖို့ အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ recycling လုပ်ခြင်းက psychomotricity နှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အားပေးတာကြောင့် သင့်ကလေးတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။
သင့်ကလေးဟာ သူ့ရဲ့အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စျေးကြီးတဲ့ resource တွေ မလိုအပ်ဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ်မ့ယ်။ စပိန်နိုင်ငံဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် စားသုံးမှုနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ အသိပညာပေးတွေကို ပျိုးထောင်ဖို့ ကျောင်းတွေမှာ (ပြန်လည်အသုံးချခြင်း)recycling သင်ကြားခြင်းကို အားပေးထားပါတယ်။

၆။ သန့်ရှင်းရေး
ဘယ်လူသားမဆို စနစ်ကျမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေးဟာ ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ဘဝတစ်ခုကို ဦးတည်ခြင်း ကဲ့သို့ လက်တွေ့အကြောင်းရင်းတွေအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကို စနစ်တကျ ပိုပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းနဲ့ ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးကို ကျောင်းပညာရေးရဲ့ တစ်စိတ်တပိုင်းအဖြစ် သင်ကြားပေးပါတယ်။

၇။ ချက်ပြုတ်ခြင်း
ကလေးတွေနဲ့အတူတူ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တာဟာ မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးကို ပိုတိုးတတ်စေပါတယ်။ မေမေတို့က ဟင်းပွဲပြင်တဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေကို ပါဝင်စေလျှင် သူတို့အတွက် အာဟာရမဖြစ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးတာ လျော့နည်းနိုင်ဖွယ် ရှိပြီး အစားအသောက်ကို ပိုပြီး သတိထားလာပါလိမ့်မယ်။
ဟင်းချက်နည်းတွေကိုလည်း သိလာစေပြီး ဟင်းအမယ်ထဲမှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အစားအစာဆိုရင် ဘယ်လိုချက်ရတယ်? ဘာထည့်ရတယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ပြသပေးပါ။ သင့်ကလေးက အရမ်းငယ်သေးရင် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့အရာနဲ့ပဲ စတင်ပါ။

၈။ ငွေကြေး အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ငွေရေးကြေးရေးတာဝန်များက တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင် အမှားတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ ငွေကြေးသုံးတတ်စေဖို့နှင့် ပိုက်ဆံစုတတ်စေဖို့ သင်ပေးထားတာ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့အတွက် ငွေကြေးကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲ သုံးစွဲရမလည်းဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။

၉။ သူတို့ခံစားချက်များကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း
လူတိုင်းက အချိန်တိုင်း ပျော်ရွင်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့အခြေအနေတွေက ကျွန်တော်တို့ ရှောင်လို့မရနိုင်တဲ့ မဆင်မပြေတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒီခံစားချက်တွေကို သူတို့ လက်ခံသင့်တာ လက်ခံဖို့နဲ့ မိဘနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တာ တိုင်ပင်ဖို့ ဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ သင်ထားပေးရပါမယ်။
စိတ်ခံစားမှု intelligence ဖြစ်တာဟာ သင့်ကလေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ နှင့် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သင့်လျော်စွာ တုံ့ပြန်တတ်စေဖို့ ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။

၁၀။ အပန်းဖြေဖို့ သူတို့ကို သင်ပေးပါ
ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို စာတော်စေဖို့၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်တတ်စေဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရယူတတ်စေဖို့နှင့် တခြားသူတွေနဲ့ နေထိုင်တတ်စေဖို့ သင်ပေးပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးကို စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖြေလျော့ဖို့နှင့် ကစားဖို့ အချိန်လေးတွေ ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့ အနားယူခြင်းရဲ့ အရေးပါမူနှင့် ပတ်သတ်တာလေးတွေ သူတို့ကို သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်စုလုံး အိမ်မှာ စိတ်အေးလက်အေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဖို့ လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ အသက်ရှုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါများ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။

Chit_MayMay

LM_Nandar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here